Związek Podhalan Północnej Ameryki - Koło 24

Historia Związku Podhalan w Chicago

Koło 24 – Szaflary
 
     W Chicago od 1923 r. działał już Związek Podhalan składający się z Kół zorganizowanych pod nazwami wiosek lub parafii, mających także swoich patronów. Byli nimi znani poeci, pisarze, muzycy lub inne wybitne osobistości związane z terenem Podhala, jak chociażby: Wł. Orkan, K. Przerwa – Tetmajer, J. Zamojski czy też gen. Galica.
     Koło 24 – Szaflary im. Augustyna Suskiego przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej powstało 15 listopada 1970 r. Głównymi inicjatorami byli ks. Stanisław Chudoba oraz Jan i Janina Duda. Koło miało swoją kapelę góralską i zespół regionalny „Podhale”. Wystawiał on na scenie widowiska podhalańskie nie tylko dla Podhalan, ale też i dla innych organizacji oraz instytucji w Chicago.
     Od 1982 r. prezesem koła jest Janina Duda. To jedno z silniejszych i aktywnie działających kół Związku Podhalan. Jego celem od początku działalności było kultywowanie folkloru góralskiego na ziemi amerykańskiej, utrzymanie wspólnoty oraz udzielanie pomocy mieszkańcom rodzinnej wsi. Szaflarzanie pomagali: parafii, szkole, ośrodkowi zdrowia oraz oddziałom Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, Bańskiej Niżnej i Borze. W 1974 r. zakupiono w Szaflarach ziemię, na której został zbudowany ośrodek zdrowia.
     Fundusze na działalność uzyskujemy z organizowania wraz z mieszkańcami Szaflar takich spotkań, jak np.: Dzień Ojca, Dzień Matki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. W latach osiemdziesiątych koło przyczyniło się finansowo do budowy Domu Pielgrzyma w Rzymie, budowy nowej siedziby Związku Podhalan w Chicago oraz budowy kościoła w Bańskiej Niżnej.
     Nie sposób wyliczyć wszystkich aspektów działalności naszego koła. Są to zarówno większe przedsięwzięcia, jak pomoc w pokryciu dachu i malowania kościoła parafialnego, jak i te mniejsze. Pomagamy również bratnim kołom w Chicago poprzez różnego rodzaju donacje lub uczestnictwo w organizowanych przez nich imprezach. Są to też często dotacje na działalność szkółki tańca dla dzieci oraz donacje na rozbudowę Domu Podhalan w Chicago. Koło zorganizowało z okazji swojego istnienia i działalności cztery wspaniałe jubileusze: 25, 30, 35 i 40 – lecia, w których uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Szaflary, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia w Szaflarach oraz duszpasterze parafii św. Andrzeja Apostoła. 
     Patrząc z perspektywy 40 lat można zauważyć, że koło wspierało różne inicjatywy. Ludzie potrzebujący zawsze mogli liczyć na jego życzliwą pomoc zarówno na emigracji jak również Rodacy na Podhalu. Możemy powiedzieć, że spełniamy marzenia założycieli i nie zawiedliśmy ich oczekiwań.
 
Galeria zdjęć - jubileusz 40 lecia Koła 24 (20.11.2010 r.) - fot. arch. Koła


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 78000© MATinternet 1999-2017 / Zakopane / Powered by ANTCms