Eucharystyczny Ruch Młodych

 

     Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Jest ruchem międzynarodowym i obejmuje ok. 3 miliony młodych na całym świecie.
     „Pan Jezus nas kocha”! Tę najważniejszą prawdę naszego życia przypomniał nam Ojciec Święty Jan Paweł II spotykając się z dziećmi pierwszokomunijnymi 7 czerwca 1997 r. w kościele p.w. Świętej Rodziny w Zakopanem. Jeżeli chcesz, wspominając swoją Pierwszą Komunię Świętą jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z Jezusem zapraszamy Cię do Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM). Tutaj spotkasz swoich rówieśników, którzy zaprosili Jezusa do swojego życia i 29 stycznia 2008 roku zostali uroczyście przyjęci do wspólnoty po dwumiesięcznym przygotowaniu.
     Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny. Staramy się więc często spotykać z naszym Przyjacielem ukrytym w Hostii i każdego dnia żyć Mszą Świętą (1. zasada ERM). Święta Urszula Ledóchowska - założycielka ERM w Polsce – często powtarzała: „Przenajświętszy Sakrament, to słońce naszego życia (…) do Jezusa w Tabernakulum się uciekaj, gdy ci ciężko i smutno, Jego się radź w wątpliwościach, Jego proś o światło, o siłę i będzie dobrze”.
     Każdy członek ERM powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym ale i słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula mówiła: „Czytaj Ewangelię (2. zasada) a poznasz Jezusa, stanie Ci się On coraz bliższy”.
     Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich (3.zasada). Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotkamy na swojej drodze.
     Pamiętaj, że z Jezusem łatwiej jest uczyć się, pracować, odpoczywać, cieszyć się życiem i kochać bliźnich. Jeżeli pragniesz dołączyć do grona Dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu bądź trzynastym Apostołem (4. zasada).
     Na drogę pięknej przygody z Jezusem przyjmij życzenia naszej założycielki:
 
„Starajcie się przejść przez życie, niosąc szczęście swoim bliźnim.
Bądźcie jak jasny promień słońca, które dla każdego stworzenia ma ciepło i światło.
Kochajcie Jezusa w Tabernakulum.
Niech Pan Jezus Wam błogosławi, wlewa w serca Wasze i dusze świętą Bożą radość i pragnienie świętości”.
 
Zapraszamy Cię na spotkania formacyjne w każdy czwartek o godz. 16.30  w salce na plebanii.  
 
fot.: arch. ERM
 
 

Dzieci ERM

Przyjęcie do ERM

Spotkanie u Siostrwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 49323© MATinternet 1999-2017 / Zakopane / Powered by ANTCms