Zgromadzenie Sióstr Matki Dobrego Pasterza

 
Kim są Siostry Pasterzanki?
     Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, nazywane popularnie pasterzankami, jest najmłodszym ze zgromadzeń zakonnych założonych przez błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. Powstało 21.11.1895 roku w Warszawie przy współudziale Ludwiki Moriconi. Swoje powołanie Siostry przeżywają zgodnie z ideą zgromadzeń bezhabitowych, unikając oznak zewnętrznych, na wzór Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i św. Józefa, żyjących w Nazarecie, by być dobrym zaczynem wśród świata.
 
     Matka Dobrego Pasterza włączona w zbawcze dzieło swego Syna Jezusa – jest dla nas wzorem miłości macierzyńskiej, wierności Bogu i człowiekowi, radosnej, codziennej służby. Na wzór Maryi chcemy być do dyspozycji Jezusa, Dobrego Pasterza, który niestrudzenie poszukuje każdego, zagubionego człowieka. Siostry Pasterzanki - duchowe córki św. Franciszka z Asyżu - są posłane, by nieść Pokój i Dobro wszystkim ludziom, a zwłaszcza zagubionym i uwikłanymw grzechy przeciw VI i IX Przykazaniu Bożemu, by wskazać im drogę nawrócenia i powrotu do Ojca. Szczególną troską otaczają ludzi młodych, zranionych przez najbliższych lub przeżywających różne trudności. Dla nich prowadzą młodzieżowy ośrodek socjoterapii, domy dziecka, świetliceśrodowiskowe, przedszkola. Niosą pomoc także kobietom w kryzysowej sytuacji, udzielając im wsparcia w domu samotnej matki, a także w ramach działalności „Misji Małgorzata”.
 
     Siostry Pasterzanki zamieszkały w Szaflarach w lipcu 1999 roku. Dom przy ul. Polnej 7 został zakupiony przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza z myślą o stworzeniu placówki opiekuńczej, jak również miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pozostających pod opieką Sióstr. W święto Matki Bożej Anielskiej 2 sierpnia 1999 roku ks. bp Jan Szkodoń konsekrował kaplicę pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.
 
Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” im. H. Bułharowskiej
     Obecnie dzieci, które są pod opieką Sióstr, tworzą razem Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i dobro” im. H. Bułharowskiej. Od 4 września 2003 roku przebywają w nim dzieci i młodzież obojga płci, od wczesnych lat do pełnoletniości. Siostry opiekują się nimi do czasu powrotu do rodziny naturalnej bądź do umieszczenia w rodzinie adopcyjnej czy zastępczej.
 
• Przedszkole im. Aniołów Stróżów
     2 stycznia 2002 roku działalność rozpoczęło przedszkole. Dnia 16 grudnia 2004 roku przedszkole powierzono opiece Aniołów Stróżów, z czym wiązało się nadanie imienia. Przedszkole dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem i stara się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój przez realizację programu i zajęcia dodatkowe: katechezę, plastykę, rytmikę, j. angielski, zajęcia muzyczne i sportowe, uczą się sztuki cyrkowej - klaunady, żonglerki, akrobatyki. Zdobyte umiejętności dzieci prezentują w czasie uroczystości, takich jak święto patronów - Aniołów Stróżów, jasełka, Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka, podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.
 
    
     W 2006 roku, powstała Wspólnota Stowarzyszonych pod wezwaniem św. Józefa, która wspiera modlitewnie i duchowo dzieło Sióstr.
 
     15 czerwca Zgromadzenie SMDP w Szaflarach obchodziło uroczystość 10-lecia erygowania Domu Zakonnego i poświęcenie dobudowanej części budynku. Poświęcenia dokonał J. Eks. ks. bp. Jan Wątroba z Częstochowy.
 
fot.: archiwum Sióstr Pasterzanek, xag

Dom przy ul. Polnej

Kaplica w domu Sióstr

Z ks. bp J. Wątrobą

Przedszkolaki na wycieczce

Przed figurą św. Andrzeja

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna

Akrobacje cyrkowe

Bal karnawałowy

Dzień pirata

Dzień sportu

Festyn Rodzinny

Msza św.

Palmy Wielkanocne

Świętowanie urodzin

Teatrzyk rodziców - Śnieżka

Teatrzyk Anielski w bajce Kopciuszek

W gospodarstwie wiejskim

W gospodarstwie agroturystycznym

Wycieczka do Niedzicy

Wycieczka na Wiktorówki

Wycieczka rowerowa

Występy dzieci

Festyn w Zaskalu

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia tanecznewydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 105142© MATinternet 1999-2024 / Zakopane / Powered by ANTCms