Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

 
Krótka historia Zgromadzenia
 
     Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, zwane popularnie Siostrami Imienia Jezus zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego – kapucyna i Sługę Bożą Matkę Franciszkę Marię Witkowską 10 grudnia 1887 roku w Warszawie. Jest zgromadzeniem bezhabitowym – siostry strojem nie różnią się od osób świeckich. Duchowość zgromadzenia oparta jest na Regule Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Szczególnym jej rysem jest poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła. Każda Siostra przy profesji wieczystej składa akt poświęcenia się za wolność i rozwój Kościoła.
     Głównym celem apostolskim Zgromadzenia jest dążenie do odrodzenia religijnego środowiska. Ten cel realizują Siostry przez świadectwo obecności w środowisku, podejmowanie działalności oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej i charytatywnej, a także włączanie się w pracę duszpasterską kościoła lokalnego.
 
Siostry Imienia Jezus w Szaflarach
 
     Dom Zgromadzenia w Szaflarach założony został w 1949 r. dzięki życzliwości ówczesnego proboszcza ks. kan. Aleksandra Rajdy. Pierwsze Siostry podjęły tu pracę w charakterze katechetki, organistki, zakrystianki i pielęgniarki środowiskowej. Ze względu na brak własnego domu przez kilka lat mieszkały Siostry u życzliwych górali. Dopiero po kilku latach możliwe stało się zamieszkanie Sióstr we własnym domu i urządzenie w nim kaplicy.
     Na przestrzeni lat Zgromadzenie podejmowało różne prace przy parafii. Była to m. in. katechizacja dzieci i młodzieży w punktach katechetycznych w Bańskiej, Leśnicy, Maruszynie, w Skrzypnem, Zaskalu i w samych Szaflarach. Siostry opiekowały się „bielankami”, ministrantami i scholą, troszczyły się o szaty liturgiczne oraz wystrój ołtarzy, przygotowanie dekoracji w kościele parafialnym, pomagały w prowadzeniu kancelarii oraz biblioteki parafialnej, czynnie wspomagały potrzebujących. Siostry, które pracowały jako pielęgniarki środowiskowe zapoczątkowały w parafii poradnictwo rodzinne, przyczyniając się w ten sposób do ratowania życia dzieci nienarodzonych.
     Praca Sióstr na terenie parafii zaowocowała powołaniami. W Zgromadzeniu Sióstr Imienia Jezus jest obecnie 10 Sióstr pochodzących z szaflarskiej parafii.
     Dom zakonny w Szaflarach również dziś służy jako miejsce wypoczynku, jest wykorzystywany dla celów formacyjnych służąc Siostrom o ślubach czasowych w czasie ich letniego junioratu (lipiec) oraz profeskom wieczystym na czas renowacji (sierpień).
     Siostry Imienia Jezus od początku swojej pracy na Podhalu były zaangażowane w życie parafialne i służyły w miarę swoich możliwości. Wspólnotę Sióstr Imienia Jezus tworzą obecnie trzy siostry. Włączają się w pracę katechetyczną na terenie parafii, troszczą się o piękno świątyni i czystość szat liturgicznych oraz pracują na plebanii w miarę potrzeb i możliwości. Zgodnie z duchem Założycieli swoją modlitwą i pracą wychodzą na przeciw potrzebom środowiska.
 
Sióstry pracujące w naszej parafii:
s. Karolina Dziadczyk (przełożona) – katechizuje w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Szaflarach.
s. Renata Janeczko – katechizuje w Szkole Podstawowej w Borze oraz Szaflarach
s. Małgorzata Pakuła
 
fot.: A. Śliwiński, xag 

Kaplica domowa

Ogród Sióstr

Kolorowe róże Sióstr

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanonicznawydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 96366© MATinternet 1999-2024 / Zakopane / Powered by ANTCms