Wspólnota modlitewna św. Józefa

 Zapraszamy 11 października 2014 do domu Sióstr Pasterzanek przy ul. Polnej. Rozpoczęcie czuwania o godz. 15.00.
 
 
 
"Większym cudem jest nawrócenie jednej duszy, niż stworzenie świata i więcej sobie Bóg ceni jedną duszę niżeli świat cały ". (O. Honorat Koźmiński IIBXX s.457/458, cytuje św. Grzegorza)
 
     W maju 2006 roku powstała w naszej parafii wspólnota, która jest odpowiedzią na zaproszenie do szczególnej modlitwy, skierowane do wiernych przez Siostry Pasterzanki. Przynależy się do Wspólnoty poprzez wpis do Księgi i codzienną modlitwę o czystość - modlitwa ta, kierowana jest do Boga za pośrednictwem św. Józefa. Aby podtrzymać łączność między sobą, aby modlić się wspólnie, poznawać nowe problemy i sytuacje osób, za które się modlimy, organizowane są comiesięczne spotkania, które oczywiście nie są warunkiem koniecznym bycia we Wspólnocie i nie są obowiązkowe. Można modlić się indywidualnie w swoim domu, duchowo łącząc się z całym pięknym dziełem modlitwy wstawienniczej.
     Co jest istotą powołania członków Wspólnoty? Istotą jest modlitwa - modlitwa w konkretnej intencji. Obejmuje ona całe dzieło charyzmatu, czyli posługi i działania, jakie zostało zlecone przez Założyciela - bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna,  Zgromadzeniu Sióstr Pasterzanek. Siostry zostały posłane do tych, którzy pogubili się na drogach życia, którzy trwają w grzechach, zwłaszcza przeciwko szóstemu i dziewiątemu Przykazaniu Bożemu, do tych, którzy zostali przez innych skrzywdzeni i wykorzystani, a którzy tak często nie mogą liczyć na pomoc swoich najbliższych.  
     Problem ten zarysował się bardzo mocno w Polsce u końca XIX w., za życia O. Honorata. Młode dziewczęta ze wsi przenosiły się do miast w poszukiwaniu pracy, niestety w mieście czekała na nie zupełnie inna rzeczywistość! Zamiast uczciwej pracy były często wykorzystywane i kończyły przeważnie „na ulicy”! Po przeszło 100 latach problemy te są nadal aktualne! Dziś może bardziej niż dotychczas. Dlatego tak bardzo potrzebne jest modlitewne wsparcie wspólnoty ludzi wierzących!
     Dziękujemy Bogu za lata posługi modlitewnej Wspólnoty św. Józefa w naszej parafii, za zaangażowanie, zrozumienie problemu i gotowość duchowego udziału w pracy jaką podejmują Siostry. Każdy, kto przyłącza się w ten sposób do pomocy Dobremu Pasterzowi i Jego Matce w poszukiwaniu zagubionych owiec, ma udział w duchowych dobrach, jakie od Boga otrzymuje Zgromadzenie. Ma też udział w obietnicy radości Królestwa Bożego, w którym wielka radość powstaje, gdy nawraca się zabłąkana owca, gdy odnalezieni zostają ci,  którzy się zagubili i gdy przyniesieni będą na rękach Zbawiciela ci, którzy zostali skrzywdzeni przez swoich bliźnich!
     Zapraszamy bardzo gorąco do modlitwy za wszystkich ludzi pogubionych w dzisiejszym świecie. Za tych, którym się wydaje, że mogą uczynić z drugim człowiekiem wszystko, co zechcą. Za tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Za tych, którzy gorszą dzieci i młodzież i za nas samych, aby wystarczyło nam odwagi i wierności do dawania świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego!
 
Listopadowe spotkanie Wspólnoty św. Jozefa odbyło się w sobotę 9 listopada, w domu zakonnym Sióstr Pasterzanek przy ul. Polnej.
Od 15.30 Wspólnota skupiła się na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej zanoszonej o wierność Bogu i prawu Bożemu, aby w ten sposób wynagradzać Panu Bogu za osoby, które łamią prawo Boże i nie oddają Mu czci.
Ksiądz Proboszcz Andrzej Kamiński towarzyszył w naszej modlitwie i celebrował Mszę św. w intencji członków Wspólnoty św. Józefa i za naszych zmarłych. W homilii wskazał, jak ważna jest rola osób trwających wiernie na modlitwie: dzięki nim widoczne jest życie modlitwy na codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. Ksiądz Proboszcz dziękował za to, że są osoby, które swoją modlitwą mogą pociągnąć innych.
Wyjątkowym punktem tego spotkania było przekazanie członkom Wspólnoty św. Józefa Modlitewników, które Ksiądz proboszcz poświecił na zakończenie Mszy św. Modlitewniki zostały przygotowane przez Zgromadzenie Sióstr Pasterzanek, specjalnie dla Stowarzyszonych Rodziny Pasterzańskiej modlących się w wielu miejscach w Polsce.
Po Mszy św. przybliżony został  - w formie prezentacji multimedialnej – problem handlu ludźmi. W tej intencji Wspólnota, razem z wiernymi naszej parafii modliła się w modlitwie różańcowej 18 października, kiedy to przypada Europejski dzień modlitwy za ofiary handlu ludźmi.
Na zakończenie spotkania - coś dla ciała: ciasto przygotowane przez Panie - a także okazja do rozmowy i wspólnego śpiewania... nie mogło zabraknąć pieśni o św. Józefie.
Zapraszamy serdecznie nowych członków do włączenia się w naszą modlitwę i tworzenie Wspólnoty.
 
  
 
 
Intencje modlitewne w duchu charyzmatu

Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

na rok 2014.
 
Styczeń:

W intencji osób objętych charyzmatem Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza oraz pozostających pod opieką Zgromadzenia aby doświadczyły przemieniającej i uzdrawiającej Miłości Jezusa Dobrego Pasterza.

 
Luty:

W intencji nawrócenia osób rozpowszechniających ideologie niezgodne z Prawem Bożym.

 
Marzec:

O powstrzymanie fali demoralizacji dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie.

 
Kwiecień:

W intencji małżeństw przeżywających kryzysy o przywrócenie jedności i miłości.

 
Maj:

O zatrzymanie fali demoralizacji i przywrócenie prawdziwego szacunku dla ludzkiego ciała oraz ludzkiej płciowości  godności osoby w naszej Ojczyźnie.

 
Czerwiec:

W intencji nawrócenia osób korzystających lub czerpiących zyski w jakikolwiek sposób z prostytucji, pornografii czy sponsoringu aby zrozumieli jak wielką krzywdę wyrządzają sobie i innym i nawrócili się.

 
Lipiec:

W intencjinawrócenia osób dopuszczających się zdrad małżeńskich i zdrady powołania, aby miały siłę uporządkować swoje życie.

 
Sierpień:

 W intencji osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu i pornografii, aby dostrzegły destruktywne skutki nałogu i miały siłę do zerwania z nim.

 
Wrzesień:

O miłość i wzajemny szacunek w rodzinach.

 
Październik:

W intencji osób odpowiedzialnych za media, aby nie szerzyły demoralizacji ale umiały ukazywać  prawdziwy obraz miłości ludzkiej w poszanowaniu jej piękna i godności drugiego człowieka.

 
Listopad:

W intencji osób mających jakikolwiek wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, aby nie przyczyniały się do demoralizacji ale do wychowania w duchu poszanowania dla ludzkiej miłości i seksualności.

 
Grudzień:
O szacunek dla życia każdego poczętego dziecka w naszej Ojczyźnie. 
fot. arch. Sióstr Pasterzanek
 

Na Olczy

Przy kawie i ciastku

Spotkanie opłatkowe

Rzym 2009 r.

Częstochowa 2010

Częstochowa 2010

Uroczystość św. Józefa 2012

Uroczystość św. Józefa 2012

Uroczystość św. Józefa 2012

Listopad 2013

Listopad 2013

Listopad 2013


1 2 

wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 104272© MATinternet 1999-2024 / Zakopane / Powered by ANTCms