Związek Podhalan w Chicago

Historia Związku Podhalan w Chicago

Koło 24 – Szaflary
 
     W Chicago od 1923 r. działał już Związek Podhalan składający się z Kół zorganizowanych pod nazwami wiosek lub parafii, mających także swoich patronów. Byli nimi znani poeci, pisarze, muzycy lub inne wybitne osobistości związane z terenem Podhala, jak chociażby: Wł. Orkan, K. Przerwa – Tetmajer, J. Zamojski czy też gen. Galica.
     Koło 24 – Szaflary im. Augustyna Suskiego przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej powstało 15 listopada 1970 r. Głównymi inicjatorami byli ks. Stanisław Chudoba oraz Jan i Janina Duda. Koło miało swoją kapelę góralską i zespół regionalny „Podhale”. Wystawiał on na scenie widowiska podhalańskie nie tylko dla Podhalan, ale też i dla innych organizacji oraz instytucji w Chicago.
     Od 1982 r. prezesem koła jest Janina Duda. To jedno z silniejszych i aktywnie działających kół Związku Podhalan. Jego celem od początku działalności było kultywowanie folkloru góralskiego na ziemi amerykańskiej, utrzymanie wspólnoty oraz udzielanie pomocy mieszkańcom rodzinnej wsi. Szaflarzanie pomagali: parafii, szkole, ośrodkowi zdrowia oraz oddziałom Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, Bańskiej Niżnej i Borze. W 1974 r. zakupiono w Szaflarach ziemię, na której został zbudowany ośrodek zdrowia.
     Fundusze na działalność uzyskujemy z organizowania wraz z mieszkańcami Szaflar takich spotkań, jak np.: Dzień Ojca, Dzień Matki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. W latach osiemdziesiątych koło przyczyniło się finansowo do budowy Domu Pielgrzyma w Rzymie, budowy nowej siedziby Związku Podhalan w Chicago oraz budowy kościoła w Bańskiej Niżnej.
     Nie sposób wyliczyć wszystkich aspektów działalności naszego koła. Są to zarówno większe przedsięwzięcia, jak pomoc w pokryciu dachu i malowania kościoła parafialnego, jak i te mniejsze. Pomagamy również bratnim kołom w Chicago poprzez różnego rodzaju donacje lub uczestnictwo w organizowanych przez nich imprezach. Są to też często dotacje na działalność szkółki tańca dla dzieci oraz donacje na rozbudowę Domu Podhalan w Chicago. Koło zorganizowało z okazji swojego istnienia i działalności cztery wspaniałe jubileusze: 25, 30, 35 i 40 – lecia, w których uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Szaflary, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia w Szaflarach oraz duszpasterze parafii św. Andrzeja Apostoła. 
     Patrząc z perspektywy 40 lat można zauważyć, że koło wspierało różne inicjatywy. Ludzie potrzebujący zawsze mogli liczyć na jego życzliwą pomoc zarówno na emigracji jak również Rodacy na Podhalu. Możemy powiedzieć, że spełniamy marzenia założycieli i nie zawiedliśmy ich oczekiwań.
 

Wybory w Kole nr 24 Szaflary.

 

 

      Dnia 21-go lutego 2016r. w Domu Podhalan w Chicago odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 24 Szaflary. Zebranie rozpoczęło się modlitwą za zmarłych członków. Na zebraniu byli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Szaflar, Przewodniczący Rady Gminnej – Stanisław Wąsik oraz jego Z-ca Janusz Jurzec, którzy przekazali nam bieżące informacje o Szaflarach.

Pani Prezes Janina Duda podziękowała całemu Zarządowi, wszystkim członkom koła, oraz Klubowi Sportowemu LZS Szaflary za współpracę i dotychczasową pomoc w organizowaniu i wspieraniu Szaflarskich imprez. Wybory przeprowadził Dyrektor Koła Biały Dunajec – Andrzej Gędłek. Pani Janina Duda odmówiła przyjęcia funkcji Prezesa Koła nr 24 Szaflary mówiąc, że przechodzi na tak zwaną “emeryturę”. Na jej miejsce została wybrana Katarzyna Kalata z domu Czubiak, urodzona w Szaflarach. Honorowy tytuł Prezesa Koła nr 24 Szaflary przyznano Pani Janinie Duda, która pełniła tę funkcję przez 35 lat.

W imieniu Zarządu Koła nr 24 Szaflary, członków koła oraz wszystkich Szaflarzan składamy serdeczne “Bóg Zapłać” Pani Janinie Duda za ogrom pracy i serce, które włożyła w działalność Koła poświęcając swój czas na rzecz naszej organizacji z nadzieją, że nadal będzie służyła nam radą i pomocą.

 

 

“Dzień Ojca” z Kołem nr 24 Szaflary

        Dnia 19-go czerwca 2016r. w Alpine Banquets uroczyście swiętowano”Dzień Ojca”. Rozpoczęto mszą św., którą celebrował kapelan koła ks. Sławomir Kurc. W programie artystycznym wiersze dla Ojców wyrecytowały Weronika i Karolinka Waluś, które napisała im ich babcia, nasza znana poetka Anna Waluś-Sikoń. Wszyscy zaś zaśpiewali  ”Sto lat” naszym kochanym Ojcom, Tatusiom. Następnie przyznano honorowe członkostwa koła nr 24 Szaflary, wszystkim tym, którzy do koła należą 40 lat i więcej. Szczególnym momentem tej uroczystości było podziękowanie Honorowej Prezes Janinie Duda za 35 lat ofiarnej pracy i serce, które włożyła w działalność koła, poświęcając swój czas na rzecz naszego koła. Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością z całego serca dziękujemy.

Galeria zdjęć - jubileusz 40 lecia Koła 24 (20.11.2010 r.) - fot. arch. Koławydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 130957© MATinternet 1999-2024 / Zakopane / Powered by ANTCms