Szkolne Koło Caritas

 
     Od kilku lat na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jak również w wielu polskich diecezjach działają Szkolne Koła Caritas (SKC). Zakładane są w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, a także na wyższych uczelniach. Działają na zasadach wolontariatu na terenie szkoły i parafii. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących w swoim środowisku i poza nim. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Działalność w SKC uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”.
     W naszej Archidiecezji działa już ponad 70 Szkolnych Kół Caritas, w tym jedno w naszej parafii. Zostało ono powołane i zatwierdzone 14 listopada 2005 r. Opiekunem koła jest s. Karolina Dziadczyk ze Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus a asystentem kościelnym ks. proboszcz Andrzej Kamiński.
     Działalność koła obejmuje różne inicjatywy. Są to między innymi: udział w akcji Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” poprzez rozprowadzanie wigilijnej świecy Caritas oraz w wielkopostnej akcji „Jałmużna wielkopostna”. W ramach Tygodnia Miłosierdzia członkowie organizują zbiórkę produktów żywnościowych w kościele parafialnym a także w sklepach. Z pieniędzy uzyskanych ze zbiórek zakupujemy podręczniki dla biedniejszych dzieci. Z okazji św. Mikołaja przygotowujemy paczki dla dzieci naszej parafii a także dla dzieci z Domu Dziecka w Zakopanem.
     Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas odwiedzają również Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu z różnych okazji: Bożego Narodzenia (z jasełkami), Tygodnia Miłosierdzia (wspólny różaniec), Wielkiego Postu (Droga Krzyżowa), itp. Każdego roku czynnie włączaja się w przygotowanie liturgii Mszy św. i „agapy” dla osób chorych i niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Chorych (11 lutego).
     To tylko niektóre formy działania członków naszego koła. Staramy się na co dzień dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących i wychodzić im naprzeciw widząc w każdym człowieku czekającego na naszą pomoc Chrystusa. 
 
 
fot.: arch. SKC, B. Czernik, xag
 

Dzień Chorych

Zakrzów - spotkanie SKC

Zakrzów - spotkanie SKC

Zaskale - modlitwa różańcowa

DPS Zaskale

DPS Zaskale

Mikołaj 2009

Mikołaj 2009

Mikołaj 2009

Opłatek SKC

Opłatek SKC

Opłatek SKC

W Łagiewnikach

W Łagiewnikach

W Łagiewnikachwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 98998© MATinternet 1999-2024 / Zakopane / Powered by ANTCms